Video galerija

Static line obuka članova padobranskog kluba Titograd

Program obuke u vazdušnom tunelu

 

Malo zabave u vazdušnom tunelu