AFF

AFF (NAPREDNO UČENJE SLOBODNOG PADA)
Napredno učenje slobodnog pada – NUSP ili AFF je metod obuke padobranaca. Polako zamjenjuje “gurtnu” kao standardan metod obuke na prvim skokovima, iako se “gurtna” još uvek koristi kod nas kao primarni vid obuke. Ovaj metod obuke je nazvan “napredan” jer napredak najbrži put da se iskusi slobodan pad, normalno sa 3.000 – 4.000 metara iznad zemlje. U skokovima na “gurtnu” mora se skočiti mnogo skokova da bi se došlo do visine i slobodnog pada od 3.000 i više metara, ali su skokovi jeftiniji i jedan instruktor padobranstva može da ima više učenika na “gurtnu” koji skaču iz istog aviona, dok u slučaju AFF, jedan ili dva instruktora su dodeljena svakom učeniku. Kod nas se ovaj metod obuke još uvijek ne izvodi iz razloga što ne postoji ni jedan padobranac koji poseduje adekvatne i važeće licence za ovaj vid obuke.

TEHNIKA TRENINGA AFF-a
U većini programa AFF obuke, dva instruktora skaču sa učenikom za vreme prva tri njegova skoka, iako isti ti programi mogu da podrazumevaju i jednog instruktora. Na početnim nivoima, instruktori drže učenika, dok učenik ne otvori sam svoj padobran.

Ovaj metod je poznat kao “Trening Držanja Sistema Veza”. AFF instruktori nemaju fizičku vezu sa učenikom drugu do držanja njegovog sistema veza, tako da kada učenik otvori padobran, instruktori se razdvajaju od njega i otvaraju svoje padobrane.

Ukoliko učenik bude imao problema sa otvaranjem svog padobrana, instruktori koriste signale rukama, kako bi podsetili učenika da “otvara”. Ukoliko učenik i dalje ima problema sa otvaranjem, instruktor će asistirati učeniku tako što će mu fizički staviti ruku na ručicu za povlačenje pilot padobrančeta, ali ukoliko učenik i dalje ima problema sa otvaranjem, instruktor će sam otvoriti padobran učeniku.

Jednom kada učenik dokaže da može sam da otvori padobran na prvih par skokova, biće pušten na napredni nivo, i imaće priliku da pokaže instruktorima da je naučio osnove slobodnog pada i otvaranja bez asistencije. Na razdvojenim skokovima od učenika, instruktori su blizu, ali ne drže fizički učenika tokom slobodnog pada. U takvim slučajevima postoji mogućnost da instruktori ne mogu da se približe i asistiraju prilikom otvaranja, tako da je veoma bitno da je učenik već naučio kako da otvara sam.

Instruktori na svim AFF nivoima imaju donju granicu gde moraju da otvaraju svoje padobrane. Ako iz bilo kog razloga ne mogu da asistiraju učeniku do te visine, svaka učenička oprema je opremljena sa “automatom”, uređajem koji će otvoriti rezervni padobran ukoliko učenik prođe visinu za aktiviranje u brzini slobodnog pada. Ekstremno je retko da se učeniku aktivira automat, iz razloga što obično oni otvaraju padobrane sami, ali je ovo dodatni nivo bezbjednosti koji će zaštititi učenika što je više moguće od posledica toga da je bez kontrole i da ne može da otvori sam padobran.

Dok instruktori padaju sa učenikom, oni mogu da poprave položaj tela učenika i ostale probleme u toku slobodnog pada tako što komuniciraju sa njim rukama i signalima u slobodnom padu. Nakon skoka razgovaraju o problemima na skoku sa učenikom i sprovode korektivne mere. U kasnijim fazama AFF instruktori traže od učenika da izvode manevre, kao što su okreti, salta , planiranje (track) i kontrola brzine slobodnog pada. Namena ovih manevara je da dokažu i učeniku i instruktorima da učenik može da se iz dezorijentisanog položaja izazvanih namernom ili slučajnom nestabilnošću vrati u kontrolisani i stabilan položaj.

Instruktori ocenjuju kada je učenik prošao zahtjeve svakog nivoa obuke. Za vreme AFF skokova, učenici mogu imati radio vezu sa osobljem na zemlji, koji navode učenika na pravilno sletanje padobranom, ali u svakom slučaju učenici moraju imati vještine i za solo sletanje ukoliko radio veza zakaže.

U nastavku možete pogledati kako izgleda AFF obuka koju prolazi naša hrabra Jelena u drop zoni Menzelinsk.